Fri frakt över 399 kr

Varukorg

Tomt

Se alla våra favoritmotiv

Sverigeposters är engagerat i att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy ger en tydlig översikt över vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, och vilka rättigheter du har som kund. Vi strävar efter att vara transparenta i vår datahantering och säkerställa att dina uppgifter används på ett sätt som respekterar din integritet.

Om du har frågor eller funderingar om vår hantering av personuppgifter eller integritetsskydd, är du välkommen att kontakta oss. För frågor om integritet och dataskydd, vänligen skicka ett e-postmeddelande till Johanna på johanna@sverigeposters.se. Vi ser fram emot att hjälpa dig med alla frågor eller bekymmer du kan ha och är engagerade i att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och hanteras korrekt.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? Se nedan

Personuppgifter omfattar all typ av information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande individ. Det inkluderar uppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och bild. Även information som kan tyckas mer indirekt, såsom köphistorik eller användarbeteenden på en webbplats, kan räknas som personuppgifter om de kan kopplas till en specifik person.

Behandling av personuppgifter innebär varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Detta inkluderar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, konsultation, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller sammanställning, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

Det är viktigt att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, som GDPR (General Data Protection Regulation) i Europeiska unionen, vilken syftar till att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan samt för att informera dig om ditt konto och produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter. 

Dina personuppgifter kan även behandlas av våra underleverantörer för att fullfölja våra tjänster. För närvarande anlitar vi Alfredssons Communications AB för vissa tjänster (Tryckeri paketering, utskick, reklamation mm), vilket innebär att de kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och tillämpliga dataskyddslagar.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla relevant innehåll på hemsidan www.Gotlandsposters.se och www.sverigeposters.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla användarkonto på www.sverigeposter.se och www.Gotlandsposters.se för att ge tillgång till olika tjänster som nyheter, inspiration och erbjudanden, inbjudningar till exklusiva event, samt digital köphistorik. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och födelsedatum, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress, inloggningsinformation, t.ex. lösenord och liknande säkerhetsinformation som används för kontoåtkomst, samt köphistorik, t.ex. produkter, ordervärde och kvitton. Personuppgifterna bevaras tills du som kund väljer att avregistrera dig/gå ur kundklubben, köphistorik kan bevaras längre om det är nödvändigt enligt lag.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i våra egna butiker, t.ex. för att administrera köp, beställningar och betalningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, betalningsinformation, t.ex. kreditkortsnummer, giltighetsdatum och CVV-kod, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att förebygga och utreda brott mot företaget, t.ex. för att kunna hindra och utreda hot, stölder och inbrott i våra egna butiker. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott mot företaget. De personuppgifter som behandlas är videoinspelningar från kamerabevakning. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 2 månader därefter.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att förbättra produkter, t.ex. för att hantera garantier, reklamationer, samt för kvalitet- och produktförbättringsarbete. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla felfria produkter. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Sverigeposters behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra våra produkter t.ex. för att kommunicera relevant information om våra produkter och tjänster till dig, samt för marknadsföring eller erbjudanden som hör samman med våra produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av våra samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett event eller evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Mottager av personuppgifter och anledningar till att vi delar personuppgifter
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy.

Sverigeposters delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sverigeposters är engagerade i att skydda din integritet och behandlar dina personuppgifter med omsorg och i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi lagrar dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för de syften för vilka de samlades in eller så länge lagstiftningen kräver.

  1. För avtalsförpliktelser: Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal med dig. Detta inkluderar tid för leverans av produkter och tjänster, samt efterföljande support, som garanti- och reklamationshantering.

  2. För lagstadgade ändamål: Vissa personuppgifter, såsom de som relaterar till finansiella transaktioner, måste behållas längre på grund av bokföringslagar och andra rättsliga krav. I Sverige är detta vanligtvis en period på 7 år.

  3. För kundrelationer och marknadsföring: Vi behåller uppgifter som är relevanta för kundrelationer, som kontaktinformation och köphistorik, för att kunna erbjuda anpassade tjänster och marknadsföring. Dessa uppgifter lagras så länge du är aktiv kund hos oss och en viss tid därefter, eller tills du väljer att avregistrera dig från våra tjänster eller marknadsföringskommunikationer. Dina personuppgifter kan även behandlas av våra underleverantörer för att fullfölja våra tjänster. För närvarande anlitar vi Alfredssons Communications för paketering, tryckeri, returer etc vilket innebär att de kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och tillämpliga dataskyddslagar.

  4. För förebyggande av bedrägeri och penningtvätt: I syfte att skydda vår verksamhet och våra kunder mot bedrägerier och andra olagliga aktiviteter, kan vi behöva behålla vissa uppgifter för en längre period än våra normala affärsrutiner kräver.

  5. För kvalitetsförbättring och feedback: Vi kan också lagra personuppgifter för att följa upp och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, baserat på din feedback och dina erfarenheter.

Efter dessa perioder säkerställer vi att personuppgifterna raderas eller avidentifieras på ett säkert sätt. Vår prioritet är att alltid behandla dina personuppgifter med största respekt och säkerhet, i enlighet med de principer och regler som fastställts i dataskyddslagstiftningen.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Sverigeposters genom att kontakta oss på telefon eller den adress som finns i avsnittet kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. 

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Sverigeposterss behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Sverigeposters ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.  Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Sverigeposters kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:

För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
För att uppfylla en rättslig förpliktelse
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi behandlar eller är skyldiga att lagra inte längre används för andra ändamål.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Sverigeposters berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.
Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att eller få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland.

Hur använder vi cookies och andra liknande tekniker?

Sverigeposters använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen och i nätbutiken. För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookie policy.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Sverigeposters Gotland AB, är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559290-8056 , Östra Tvärgatan 1, 621 43 Visby, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Gotlandsposters behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Sverigeposters Gotland AB
Östra Tvärgatan 1

621 43 Visby

johanna@sverigeposters.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 20.02.2024

Redaktör: Johanna Ronnestam Bergbom